Ліцензія на освітню діяльність та ліцензований обсяг

180126_0044_0-001 ПЕРЕЛІК

Перелік закладів обр-2

Ліцензований обсяг  закладу – 330 дітей

Фактична кількість здобувачів освіти ЗДО №36 –

280 дітей