Зміст методичної роботи в ЗДО

Методична робота у закладі дошкільної освіти

Методична робота – це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. Методична робота в ЗДО- це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку (додаток №1 «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»). Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

• забезпечення професійною інформацією;

• організація методичної й науково-дослідної роботи в ЗДО;

• підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;

• діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

• організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

• допомога педагогам в підготовці до атестації; • організація підвищення кваліфікації;

• допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

• виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

• участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

• виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

• допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;

• методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Методичне забезпечення освітнього процесу носить безперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають у педагогічній діяльності, і включає широкий набір видів, форм і змісту діяльності. Навчально-методичне наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:

інформативність та змістовність;
перспективність;
науковість;
доступність;
сучасність;
естетичність;
системність;
конкретність;
задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.