Творчі надбання педагогів

Педагогічні та методичні напрацювання педагогів ДНЗ № 36

Стан Віра Василівна:

«Гармонійний розвиток особистості дошкільника через природу», «Формування дитячої креативності як базової якості особистості дошікльника».

Мошкола Ганна Федорівна:

«Організація розвивального простору у закладі дошкільної освіти через концептуальні засади школи М.Монтессорі».

Кацала Катерина Михайлівна:

«Формування логіко-математичної компетенції в дошкільному віці через використання інноваційних технологій».

Малиновська Алла Михайлівна: «Формування світоглядної позиції дитини-дошкільника засобами казкотерапії»,

Парлаг Юлія Євгенівна:

«Розвиток пізнавальної активності дошкільників через цікаву математику»,

«Використання нетрадиційних технік на заняттях із зображувальної діяльності з дітьми дошкільного віку»,

«Діяльнісний підхід до формування екологічно доцільної поведінки дитини».

Інноваційні технології, які використовують педагоги в освтньому процесі:

Використання паличок Кюїзенера та блоків Дьєнєша технології  І.Стеценко «Логіки світу» у формуванні логіко-математичної компетенції дитини дошкільника (Кацала К.М., Когутка І.І.,Чаюк Н.В.,)

Нетрадиційні техніки зображувальної діальності.                                                              (Парлаг Ю.Є.,  Пецка А.Я., Готра А.Ю,  Дискант А.Л., )

Концептуальні засади М.Монтессорі в організації розвивального середовища ЗДО.

(Мошкола Г.Ф.)

Формування життєвих компетенцій дітей через використання  LEGO-технологій .    (Шевчук В.В., Малиновська А.М., Пецка А.Я.)

Казкотерапія  у  формуванні світоглядної  позиції дитини дошкільного віку (Малиновська А.М.,)

Використання казок В.Сухомлинського у становленні особистості дитини дошкільника (Буря Н.І, Когутка І.І.)

Використання піско-, арттереапії під в освітньо-виховній  діяльності ЗДО .

 (Ігнат Т.Ю., Малиновська А.М., Пецка А.Я., Парлаг Ю.Є., Кардаш Г.О., Логин Г.М.)

Використання мнемотехніки у освітньому процесі                                                        (Кардаш Г.О., Шете К.Ю)

Використання методу Г. Альтшулера (ТРВЗ) у вихованні дітей дошкільного віку (Готра А.Ю., Ігнат Т.Ю., Пецка А.Я.)

Методика З. Кодаї у формуванні художньо-естетичного розвитку дитини дошкільника (Каменщикова Г.В., Радєва М.Р.)