Правила для здобувачів освіти ЗДО №36

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ                                                          У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає дитину, вимірює температуру.
 2. Заборонено приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей до приходу батьків чи госпіталізації.
 3. Після перенесеного захворювання діти приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
 4.  Батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистою, охайно та по сезону одягненою.
 5. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо на різних поличках : верхній одяг , групове та вуличне взуття, головні убори, спортивна  форма, запасний одяг.
 6. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, напитки.
 7. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.
 8.  Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні  повідомити про це персонал групи до 9.00 ранку.
 9. У разі відсутності дитини більше 3-х днів батьки повинні надати медичну довідку.
 1. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
 2. Оплату за харчування дитини необхідно здійснювати до 10-го числа поточного місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів  для дітей.
 3. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря: в групі – в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
 4.  Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
 5. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
 6. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати
 7. Дотримуватися правил поведінки в групі.

Стаття 55 Закону України “Про освіту”:
Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
 2. Батьки здобувачів освіти мають право:
  – захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
  – звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
  – обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
  – брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
  – завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
  – брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
  – отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
 3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
  – виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
  – сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
  – поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  – дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
  – формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
  – настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  – формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  – виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
  – дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
 4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.