Зразок заяви про випадок цькування

 

Директору

_______________________________

(назва закладу освіти)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
_______________________________
(адреса проживання)
_______________________________
(контактний телефон)

 

 

Заява

Зміст заяви викладається довільно.

В заяві повідомляється про випадки цькування, а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювалося цькування.

Вказується відомості про потерпілого (жертви цькування), кривдника, спостерігачів.

 

 

________________                _________________             (дата)                                                                (підпис)